Richtlijn schoolreizen
Leerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolreisje. Daar vloeit uit voort dat zij ook inbreng hebben met betrekking tot de samenstelling van het team van begeleiders tijdens de schoolreis.

De groepen 1 t/m 7
In de groepen 1 t/m 7 worden begeleiders gevraagd volgens het onderstaande lijstje:

  1. leerkracht
  2. stagiaire
  3. klassenouder
  4. ouderraadslid
  5. ouders via hulpvraag in de app

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 7 kunnen om de volgende redenen van het lijstje afwijken: 
Wanneer een kind extra begeleiding/zorg nodig heeft i.v.m. een ziekte en/of handicap van het kind. De betreffende ouder/verzorger kan dan worden gevraagd om als begeleider mee te gaan. 

Wanneer er in het begeleidingsteam een deskundige EHBO-er aanwezig moet zijn. 

Vanaf de eerste schoolreis van groep 1 houden leerkrachten bij welke ouder meegaat. Bij de indeling kijken we of de ouder vorig schooljaar is mee geweest. Het is belangrijk om te zorgen dat ouders die zich aanmelden een kans krijgen om mee te gaan. Niet steeds dezelfde ouders.

Groep 8
Omdat het in deze groep om meerdaagse schoolreis gaat gaan de leerkrachten afwijken van de bovenstaande lijst en kiezen voor een ander begeleidingsteam. Zij kiezen zelf de ouders die mee gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button