Aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen

U kunt, alvorens een schoolkeuze te maken, een gesprek aanvragen bij de directie van school. In dit gesprek kunnen wij u nader informeren over het beleid en de gang van zaken op school –
tel. 0593-522165 .
Wat betreft de aanmelding van een leerling hanteert de school een procedure waarin twee contactmomenten aan de orde (kunnen) zijn:

– het informatiegesprek
– de inschrijving

Voordat uw kind vier jaar is en naar school mag, kunt u uw kind enkele dagdelen laten kennismaken in de groep. De desbetreffende leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken. Op de eerste dag na de vierde verjaardag kan het kind naar school. Het is dan nog niet leerplichtig, dit geldt pas vanaf de vijfde verjaardag. De school kent geen selectie in de opname op grond van geloof, culturele achtergrond en sekse van kinderen.

Call Now Button