Het team van IKC Harm Smeenge

Directeur
Chris
Bolding
chris.bolding@kitsprimair.nl

Intern begeleider / aandachtsfunctionaris
Ilona Niewzwaag

ilona.niewzwaag@kitsprimair.nl

Kinderopvang
Dewy Kruid
Dewi.Kruid@kitsprimair.nl
Ria Vos
Ria.Vos@kitsprimair.nl
Jenny Rasool
jenny.rasool@kitsprimair.nl
Jolanda Sterken
jolanda.sterken@kitsprimair.nl

Groep 1a/2a
Marjan Kleine
marjan.kleine@kitsprimair.nl
Hester van der Held
hester.van.der.held@kitsprimair.nl

Groep 1b/2b
Sjoukje Boer
(coördinator 0-6 jaar)
sjoukje.boer@kitsprimair.nl
Hester van der Held
hester.van.der.held@kitsprimair.nl 

Groep 3
Antecla Groenewold
antecla.groenewold@kitsprimair.nl
Linda van den Bos
linda.van.den.bos@kitsprimair.nl

Groep 4
Monique Hut

monique.hut@kitsprimair.nl
Vera Kampinga

vera.kampinga@kitsprimair.nl

Groep 5
Froukje Warnders

froukje.warnders@kitsprimair.nl
Lineke Kleene

lineke.kleene@kitsprimair.nl

Groep 6
Jostein Scheffer

jostein.scheffer@kitsprimair.nl

Groep 7
Gea Lensen

gea.lensen@kitsprimair.nl

Groep 8
Vera Kampinga
vera.kampinga@kitsprimair.nl
Sylvia Manders
sylvia.manders@kitsprimair.nl

Extra leerlingbegeleiding
Patricia Wiggerman
patricia.wiggerman@kitsprimair.nl

 

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Call Now Button