De Medezeggenschapsraad

 

De MR op onze school bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding: Sandra Schipper (voorzitter), Mariska Zwartsenburg (lid), Alien prins (lid) .

Personeelsgeleding: Lineke Kleene, Monique Hut en Gea Lensen.

Wij vergaderen ongeveer om de 6 à 8 weken een avond. 
Dit gaat over verschillende onderwerpen. Zo hebben we onlangs gehad over de nieuwe rapporten, meerdaagse schoolreis bovenbouw, burgerschap en het schooljaarverslag .

We werken ook nauw samen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar Petra van Es (oudergeleding) vanuit onze school vertegenwoordigd is.

Call Now Button