De Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) praten en denken ouders en personeelsleden mee over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel. Als overkoepeling van de verschillende medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen, kennen we een gemeenschappelijke MR (de GMR), die zaken behartigt die alle scholen binnen Kits Primair aangaan.

De MR op onze school bestaat uit de volgende leden:

  • Moniek Morsink-Wolters (voorzitter+ouder)
  • Emile Hunze (lid+ouder)
  • Janmar Katoele (lid+ouder)
  • Jostein Scheffer (lid+personeelsgeleding)
  • Froukje Warnders (lid+personeelsgeleding)
  • Gea Lensen (lid+personeelsgeleding)
  • Petra van Es (GMR-lid+ouder)

e-mailadres: mr.ikc.harmsmeenge@kitsprimair.nl

Wij vergaderen ongeveer om de 6 à 8 weken een avond. 
Dit gaat over verschillende onderwerpen. Zo hebben we onlangs gehad over de nieuwe rapporten, meerdaagse schoolreis bovenbouw, burgerschap en het schooljaarverslag .

We werken ook nauw samen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar Petra van Es (oudergeleding) vanuit onze school vertegenwoordigd is.

Call Now Button