Samen voor beter onderwijs

Over de Openbare Basisschool Harm Smeenge

De school is vernoemd naar Harm Smeenge (25 juni 1852 – 9 mei 1935). Een plaquette in school beschrijft deze Assenaar in de volgende bewoordingen:

Griffier bij het kantongerecht te Meppel, later griffier bij het gerechtshof te Amsterdam. Lid van de tweede kamer der Staten-Generaal van 1886 tot 1919 en van de eerste kamer der Staten-Generaal van 1919 tot zijn overlijden. Was jarenlang voorzitter van de vereniging volksonderwijs en van “Schuttevaer” (vereniging voor verbetering van de positie van binnenschippers), medeoprichter en voorzitter van de vereniging tot bevordering van het ambachtsonderwijs in Drenthe. Het Mr. Harm Smeenge-Diploma en de Mr. Harm Smeenge-Medaille zijn nog steeds de eretekenen die jaarlijks aan de beste leerlingen van de nijverheidsscholen in Drenthe worden uitgereikt.

Call Now Button