De leerplicht / verlofregeling in Nederland

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een leerrecht bestaat er ook leerplicht.

Kinderen die in Nederland wonen en onder de leerplichtwet vallen, moeten elke dag naar school. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer verzuim van kinderen geoorloofd is en wanneer niet.

Richtlijn leerplicht verzuim verlof ligt op de school ter inzage.

Verlof aanvragen?

Voor het aanvragen van verlof moet u een verlofformulier  invullen. In een aantal gevallen wordt er ook gevraagd om een verklaring-werkgever-zelfstandige  in te vullen. 
Het liefst ontvangen wij de aanvraag minimaal twee weken voor de datum/periode van het verlof.
Het formulier kan ingeleverd worden op school, maar u mag het ook mailen naar csa@kitsprimair.nl
U ontvangt antwoord via e-mail, dus graag duidelijk uw e-mailadres vermelden.

Call Now Button